PAŁAC x 3
(2004-2005)

Cykl poświęcony skomplikowanemu symbolowi Warszawy, Pałacowi Kultury i Nauki, który został „podarowany” warszawiakom przez Stalina w latach 50. XX w. Należę do pokolenia, które czasy braterstwa z narodem radzieckim pamięta z dzieciństwa, a w dorosłym życiu jest nieustająco prowokowane przez historię. Sama obecność Pałacu w sercu Warszawy nie pozwala przejść obok niego obojętnie. Zdjęcia wykonałam amatorskim aparatem Polaroid, podobnym do tych, jakimi w czasach mojego dzieciństwa fotografowali przyjeżdżający na wakacje do Polski cudzoziemcy.